Romana
Primăria
SANTA MARE
Judeţul BOTOŞANI
 • Header1
 • Header2
 • Header3
 • Header4
 • Header5
 • 3
Hotarari ale Consiliului Local Santa Mare, Judetul Botosani  

An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 152
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2017 1 Privind acoperirea definitiva a deficitului Secţiunii de dezvoltare in cuantum de 250850,81 lei din excedentul bugetului local 31.12.2016 30.01.2017
2017 2 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta 30.01.2017
2017 3 Privind aprobarea planului de lucrări care vor fi executate in anul 2017 de beneficiarii de ajutor social conform Legii 416 din 2001 30.01.2017
2017 4 Privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2017 30.01.2017
2017 5 Privind aplicarea O. U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a ROM�NIEI 30.01.2017
2017 6 Privind aprobarea aprobarea devizului general .a indicatorilor tehnico-economi pentru obiectivul de investiţii : "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 52 A L=3155 m in Comuna SANTA MARE Judeţul BOTOSANI,cat si a cofinantarii acestuia din bugetul local 20.02.2017
2017 7 Privind aprobarea aprobarea devizului general ,a indicatorilor tehnico-economi pentru obiectivul de investiţii : "Pod din beton armat pe DS 551 Vad la Cojocaru in Comuna SANTA MARE Judeţul BOTOSANI",cat si a cofinantarii acestuia din bugetul local 20.02.2017
2017 8 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 29.03.2017
2017 9 Privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Santa Mare in anul 2017 29.03.2017
2017 10 Privind aprobarea programului si a obiectivelor de investiţii pentru anul 2017 29.03.2017
2017 11 Privind declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2017 �LUNA CURĂŢENIEI" Aprobarea planului de masuri in vederea salubrizarii,igienizarii,mentinerii curăţeniei pe intreg teritoriul Comunei Santa Mare, judeţul Botoşani 29.03.2017
2017 12 Privind aprobarea raportului de activitate al primarului Comunei Santa Mare, jud.Botoşani ing.Relinschi Viorel 29.03.2017
2017 13 Privind aprobarea raportului de activitate al viceprimarului Comunei Santa Mare, jud.Botoşani 29.03.2017
2017 14 Privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului Local al comunei Santa Mare, jud.Botoşani 29.03.2017
2017 15 Privind aprobarea raportului de activitate al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Santa Mare, jud.Botoşani 29.03.2017
2017 16 Privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor profesionale individuale pe anul 2016 a secretarului comunei Santa-Mare 29.03.2017
2017 17 Privind aprobarea Acordului Financiar privind modul de gestionare a plăţilor �n cadrul Proiectului �Sistem Integrat de Management al Deşeurilor �n Judeţul Botoşani, zona 3 Stefanesti 28.04.2017
2017 18 Privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Santa Mare,prin transformarea funcţiei publice vacante de consilier asistent in funcţie publica de referent superior compartimentul financiar-contabil 28.04.2017
2017 19 Privind inventarierea terenurilor intravilane concesionate care fac parte din domeniul privat al comunei Santa Mare jud.Botoşani 31.05.2017
2017 20 Privind aprobarea intabularii si evaluării terenurilor intravilane concesionate care fac parte din domeniul privat al comunei Santa Mare jud.Botoşani 31.05.2017
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Autentificare Useri

Statistici

  Useri Online :5
  Inregistrati :0
  Anonimi: 5
  Total Vizite: 289910
  Ip unice : 44118

Comune Botosani