Romana
Primăria
SANTA MARE
Judeţul BOTOŞANI
 • Header1
 • Header2
 • Header3
 • Header4
 • Header5
 • 3
Localizare Santa Mare, Botosani  
Lat Nord: 47� 36' 0"   Est 27� 21' 0"


  I. ASEZARE GEOGRAFICA. Teritoriul comunei Santa Mare este situat in extremitatea de sud-est a judetului Botosani, de-a lungul drumului national 24.C Iasi -Stefanesti. Se invecineaza la est cu raul Prut,la sud cu judetul Iasi,la sud-vest si vest cu comuna Calarasi si comuna Todireni,iar la nord cu comunele Albesti si Romanesti. Ca pozitie geografica pe glob,comuna Santa Mare se afla situata intre paralela 48 grade si meridianul 24 grade (care trece pe la sud-est de satul Pesani,comuna Calarasi,judetul Botosani. Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei Santa Mare este situat in partea de est a campiei Moldovei , la contactul dintre cele doua subunitati morfologice ale sale,Campia Jijiei Supe-rioare si Baseului si Campia Jijiei Inferioare si a Bahluiului.Limita dintre aceste subunitati trece aproximativ pe valea satului Ringhilesti pana la Iliseni si apoi pe valea Corogei pana la raul Prut. Substratul geologic apartine Sarmatianuluisi Cuaternarului. II.RELIEFUL. Relieful comunei Santa Mare se etajeaza intre 55 m in sesul Prutului si 247 m in dealul Ciornohal in partea de vest a teritoriului.Se poate spune ca relieful a evoluat odata cu evolutia raului Prut si a afluentilor sai principali de pe teritoriul comunei,res-pectiv valea Corogea,valea Ringhilesti,valea lui Iancu,Valea Berza-Veche,fii d fragmentat de acestia sub forma unor dealuri si coline interfluviale,marginite de versanti cu inclinari diferite. Deci se poate spune ca majoritatea teritoriului administrativ al comunei Santa Mare are ca forma de relief dominanta ,,ses-deal��,cu terenuri agricole de o fertilitate medie. III. CLIMA Clima are un caracter continental cu temperaturi medii anuale cuprinse intre 8 grade si 9 grade Celsius cu amplitudinea medie anuala de 24 grade Celsius,cuprinsa intre - 4 grade si 20 grade Cel-sius. Precipitatiile medii anuale sunt cuprinse intre 360-400 m.c./ha. Vanturile dominante cu o frecventa accentuata sunt cele din nord-vest,cu valorile de 35 % - 40 % in lunile iulie-august si urmate de cele din sud-est cu valori cuprinse intre 8 % si 24 %. Viteza medie anuala este de circa 4 m./secunda. IV. SCURT ISTORIC Primele semne de locuire pe teritoriul administrativ al comunei Santa Mare sunt din perioada paleoliticului superior (35.000 � 10.000 inaintea erei noastre) si ele atesta prin marturii existenta de asezari omenesti in aceasta zona ( N.Zaharia si colaboratori - ,, Asezari din Moldova de la Paleolitic pana in secolul al XVIII-lea,Editura Academiei Romane,Bucuresti, 1970, pagina nr.22 ). Epoca bronzului ( 2000-1200 inaintea erei noastre),desi a fost mai putin cercetata pe raza judetului Botosani,totusi unele descoperiri arheologice sunt cu totul remarcabile : astfel la Santa Mare s-a descoperit un important depozit format din unelte si arme din bronz (seceri cu butoane,sabii, varfuri de lance),considerat unul din cele mai insemnate depozite de bronzuri de pe teritoriul Romaniei ( Gr.Foritz � Depozitul de obiecte de bronz de la Santa Mare,publicat in ,,Arheologia Moldovei ��,Editura Academiei Romane,Bucuresti, 1964,pagina nr.462). Descoperiri similare s-au facut si din epoca fierului,care sugereaza ca inca de la inceputul acestei epoci avem de-a face cu spatiul carpato-balcanic cu elemente ale culturii materiale.Drept marturie stau descoperirile arheologice din zona (Trusesti,Albesti,Stefanesti,Bobulesti,Rauseni,Todireni,etc.) In decursul istoriei,populatia din teritoriul comunei Santa Mare a cunsocut multe framantari dar a constituit si loc de popas pentru domnitori in drumurile lor prin Moldova cea Mare (Alexandru Lapusneanu 1557, Stefan Tomsa 1564, Vasile Lupu 1635). V. ADMINISTRATIA Comuna Santa Mare are in componenta sa administrativa un numar de 8 sate : Santa Mare (satul de resedinta a comunei),Durnesti,Badarai,Berza,Ringhilesti,Bogdanesti,Ringhilesti-Deal si Iliseni. Suprafata administrativa totala a comunei insumeaza 6316 ha,facand parte din categoria comunelor de gradul II,cu o marime medie. Principalii parametri care definesc unitatea administrativa teritoriala la nivel de comuna se pot sintetiza astfel : a) suprafata administrativa - 6316 ha ; b) suprafata agricola - 5385 ha; din care : - suprafata arabila - 3817 ha; - suprafata ocupata cu pasuni si fanete - 1368 ha; - suprafata ocupata cu vii si livezi - 200 ha ; c) Efective de animale : 1100 capete bovine,5500 capete ovine 800 capete porccine,20.000 capete pasari ; VI. STAREA ECONOMICA SI SOCIALA. Dotari sociale. - primaria comunala,cu un numar de 15 salariati ; - 5 scoli generale cu clasele I-IV ; - 2 scoli generale cu clasele I-VIII; - un cabinet medical individual cu un medic si 2 asistenti medicali; - un cabinet sanitar-veterinar; - post local de politie cu 2 agenti de politie; - 3 gradinite de copii ; - o biblioteca comunala cu 8500 volume ; - 2 parohii cu 6 biserici crestin-ortodoxe ; - 8 magazine mixte ; - 5 asociatii agricole ,care au in dotare 45 tractoare si masini agricole ; VII.POPULATIA Populatia comunei Santa Mare numara 3150 locuitori,marea majoritate a acestora lucreaza in agricultura. In cadrul comunei sunt 1200 gospodarii,din care peste 500 familii beneficiaza de ajutoare sociale de la stat,avand venituri mici,sub nivelul venitului minim garantat pe economie. Localitatile comunei Santa Mare sunt racordate la sistemul public de alimentare cu apa,din sursa � lacul de acumulare Stanca-Costesti.Peste 150 gospodarii au instalatii interioare de alimentare cu apa. VIII. INVESTITII NECESARE Pentru perioada ce urmeaza sunt necesare de realizat urmatoarele obiective : 1. O retea de canalizare a apelor menajere si reziduale,cu o statie de epurare a apei; 2. Un sediu nou pentru primaria comunei ; 3. O casa de cultura in satul de resedinta al comunei ; 4. Reabilitarea unui numar de 5 localuri de scoli ; 5. Impietruirea drumurilor sistrazilor locale ; 6. O piata agroalimentara ; 7. 2 centre de prelucrare a laptelui si a altor produse de origine animala ; 8. Infiintarea unor locuri de munca pentru tineri.

        "Google Maps" Santa Mare, Judetul Botosani, Romania

Autentificare Useri

Statistici

  Useri Online :5
  Inregistrati :0
  Anonimi: 5
  Total Vizite: 289910
  Ip unice : 44118

Comune Botosani