Romana
Primăria
SANTA MARE
Judeţul BOTOŞANI
 • Header1
 • Header2
 • Header3
 • Header4
 • Header5
 • 3
Registrul istoric

 ROMANIA

JUD.BOTOSANI

COM.SANTAMARE

REGISTRU ISTORIC

Serviciul voluntar petru situatii de urgenta s-a infiintat conform Hotararii Consiliului local al comunei Santa Mare nr 2 din 30 ianuarie 2006 cu urmatoarea componenta;

1.    RELINSCHI VIOREL,      Presedinte,           Primar

2.    DUDUC ROME,               Vicepresedint,      Viceprimar

3.    ONOFREI LIVIU,             Membru,              Inspector

4.    IVAN GABRIEL,              Membru,              Referent

5.    ONOFREI DUMITRU,     Membru,              Administrator

6.    ROTARIU MIHAI,           Membru,              Muncitor

7.    SACU IOAN,                   Membru,              Referent

8.    ANTON CRISTIAN,       Membru,               Profesor

9.    DROBOTA VASILE,       Membru,               Referent

10.  COJOCARU COSTE,      Membru,               Medic veterinar

11.  STINCESCU MARIUS,   Membru,               Sef post

 

     DUDUC CONSTANTIN Sef SVSU iar din februrie 2010 a fost numit prin Dispozitia primarului sef SVSU BIZNOSANU VASILE ;Referent

 

II.  MOTIVUL INFIINTARII

Seviciul voluntar pentru situatii de urgenta sa infiintat in sprijinul populatiei si institutiile statului,avind ca scop principal salvarea de vieti omenesti,animale,bunuri materiale,prevenirea si stingerea incendiilor.

III. ADRESA SERVICIULUI

       Sediul SVSU se afla in cadrul primariei ; tel/fax 0231565810,email:  svsusantamare@yahoo.com

IV. ORGANIZAREA SVSU

      Presedinte, Relinschi Viorel –Primar

      Vicepresedinte,Duduc Romel-Viceprimar

      Sef svsu Biznosanu Vasile-Referent

      Inspector protectie civila,Timofte Ioan-Secretar

      Svsu are in conponenta: 6 specialisti  prevenire,21 voluntari si un sef svsu

    -SURSE DE FINANTARE

     SVSU este finantat din fondul alocat de consiliul local de la bugetul de stat

V  DATE DESPRE LOCALITATE

    Comuna SANTA MARE este situat in partea de S-E a judetului Botosani si se invecineaza cu :

   -la nord-Comunele ALBESTI SI ROMANESTI

   -la sud –Comuna BIVOLARI(jud.Iasi)

   -la est –RAUL PRUT

  -la vest-Comuna CALARASI

   Comuna Santa Mare este situata la intersectia paralelei  de7 58 latitudine nordica si a meridianului de26 24 longitudine estica.

   Cai de transport :

   Legatura cu exteriorul a comunei Santa Mare se face pe drumurile publice astfel :Santa Mare-Botosani DN 24C,distanta 82km si Santa Mare-Iasi DN 24C,distanta 65km.

   Numar populatie :

   Comuna Santa Mare are un numar de 2637 locuitori : -Santa Mare-989 locuitori

                                                                                     -Durnesti     -74  locuitori

                                                                                     -Badarai      -132 locuitori

                                                                                     -Berza         -213 locuitori

                                                                                     -Bogdanesti -393 locuitori

                                                                                     -Ringilesti    -383 locuitori

                                                                                     -Ringhilesti Deal-247 locuitori

                                                                                     -Iliseni         -206 locuitori

  Numar gospodarii:

  Comuna Santa Mare are un numar de 1160 gospodarii.

  Surse de apa :

  Comuna Santa Mare este aprovizionata cu apa din surse propii (fantani) si reteaua de alimentare cu apa distribuita de SC.APA GRUP BOTOSANI  din statia de tratare Stinca cu o acoperire de 80%

Obiective inportante :

-6 scoli generale-gradinite

-6 biserici

-1 primarie-camin cultural

-1 biblioteca

-1 post politie

-1dispensar uman ; 2 CMI,1 cabinet stomatologic,1 farmacie umana

VI GREUTATI IN FUNCTIONARE

  Ca oricare serviciu voluntar greutatile in functionare se datoreaza lipsei fondului de finantare.

EVENIMENTE(incendii,inundatii)

In data de 13 08 2010 aizbucnit un incendiu in locuinta numitei Ilas Maria din Santa Mare.la stingerea incendiului au participat voluntarii inpreuna cu cetatenii la mentinerea extinderii incendilui pina la venirea ponpierilor. La incendiu au participat 2 autospeciale de la garda de interventi Stefanesati in urma incendiului nu au fos victeme omenesti,pagubele materialeau fiind. Insemnate.

In 2010-2011au mai avut loc incendii la vegetatiea uscata,miristi,furaje si anexe gospodaresti.Cele mai inportante fiind la anexele :Volovaci Aurel,Casta Dumitru si Sacu Liliana nu au fost victime omenesti pagubele materiale fiind minore.

 Datorita pozitionarii com. Santa Mare este predispusa inundatiilor datorita raului Prut. In urma avertizarilor de inundatii pe raza comunei nu s-au produs pagube majore.

INTOCMIT.

Sef svsu BIZNOSANU VASILE

Autentificare Useri

Statistici

  Useri Online :5
  Inregistrati :0
  Anonimi: 5
  Total Vizite: 289910
  Ip unice : 44118

Comune Botosani